درباره عمان

اطلاعات مهم درباره ارسال بار به عمان  2023 | معرفی شرکت حمل
  • 4 آوریل 2023

اطلاعات مهم درباره ارسال بار به عمان  2023 | معرفی شرکت حمل

به دلیل مرز دریایی بین دو کشور ایران و عمان، ارسال بار به عمان از طریق زمینی مثل کامیون و قطار وجود ندارد.ارسال بار کارگو(هوایی) و کشتی های کانتینری تنها راه حمل کالا به این کشور عربی هستند. (ارسال بار به صورت زمینی از سمت امارات به عمان امکانپذیر است)

آینده مشاغل در عمان | تکنولوژی 2023
  • 23 مارس 2023

آینده مشاغل در عمان | تکنولوژی 2023

اقتصاددانان و کارشناسان فناوری می گویند که جوانان در عمان آماده هستند تا مشاغل آینده را به عهده بگیرند

وزارت آموزش عالی با استناد به گزارش‌های بین‌المللی که پیش‌بینی‌هایی از چگونگی تأثیرگذاری اقتصاد دیجیتال بر زندگی را نشان می‌دهد، گفت که مشاغل در آینده ی نزدیک حداقل 10 بخش را شامل خواهند شد.