آدرس:

ستارخان، ضلع غربی پل، پلاک455

تلفن تماس:

09171199398

ایمیل:

info@Rowyal.com

حقوق در عمان

سرمایه گذاری در عمان بهتر است یا امارات؟
  • 10 آوریل 2023

سرمایه گذاری در عمان بهتر است یا امارات؟

برای انتخاب کشور مقصد وسرمایه گذاری در آن باید هدفتان راتعیین کنید و معایب و مزایای کشورهای مورد نظر راتعیین نمایید. ارتباطات تجاری مناسب با امارات موجب شد،تجار وشرکت های ایرانی فراوانی درامارات مستقرشوند.امابه دلیل تنش بین ایران وعربستان این روابط تجاری تحت تاثیر قرار گرفته وامارات متحد قدیمی خود یعنی عربستان را برای همکاری برگزید.