تکنولوژی

آینده مشاغل در عمان | تکنولوژی 2023
  • 23 مارس 2023

آینده مشاغل در عمان | تکنولوژی 2023

اقتصاددانان و کارشناسان فناوری می گویند که جوانان در عمان آماده هستند تا مشاغل آینده را به عهده بگیرند

وزارت آموزش عالی با استناد به گزارش‌های بین‌المللی که پیش‌بینی‌هایی از چگونگی تأثیرگذاری اقتصاد دیجیتال بر زندگی را نشان می‌دهد، گفت که مشاغل در آینده ی نزدیک حداقل 10 بخش را شامل خواهند شد.