اطلاعات عمان

اقتصاد عمان 2023
  • 6 آوریل 2023

اقتصاد عمان 2023

در سال 2022، اقتصاد عمان قوی‌ترین احیای خود را در نزدیک به یک دهه گذشته ثبت کرد زیرا بسته‌های محرک اقتصادی، افزایش قیمت نفت، افزایش تولید هیدروکربن و حذف محدودیت‌های کورونایی باعث تقویت فعالیت‌های اقتصادی شد.