آدرس:

ستارخان، ضلع غربی پل، پلاک455

تلفن تماس:

09171199398

ایمیل:

info@Rowyal.com

اداب جلسه خارجی

آداب مذاکره با عمانی ها | 2024
  • 9 آوریل 2023

آداب مذاکره با عمانی ها | 2024

عمانی¬‌ها به خاطر مهمان‌¬نوازی و بخشندگی زیادشان هم در حوزه¬‌ی اجتماعی و هم شغلی معروف هستند. مردم این کشور با انواع روش و رسوم مختلف از مهمان استقبال می¬‌کنند که مهم‌¬ترینشان سرو قهوه است. مهمان‌¬نوازی عمانی از نزدیک به تمایل عمانی‌¬ها برای ایجاد اعتماد و روابط با مردم قبل از انجام کسب‌¬وکار ارتباط دارد.